NameClassCountryYear of Launch
U-1  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-10  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-100  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-101  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-1011  Type VII-class Submarine  Germany    
U-102  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-103  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-104  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-105  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-1059  Type VII-class Submarine  Germany  1943  
U-106  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-107  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-108  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-109  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-11  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-110  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-111  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-112 (Planned)  Type XI-class Submarine  Germany    
U-113 (Planned)  Type XI-class Submarine  Germany    
U-1133  Type VII-class Submarine  Germany    
U-1134  Type VII-class Submarine  Germany    
U-1135  Type VII-class Submarine  Germany    
U-114 (Planned)  Type XI-class Submarine  Germany    
U-115 (Planned)  Type XI-class Submarine  Germany    
U-116  Type X-class Minelaying Submarine  Germany    
U-117  Type X-class Minelaying Submarine  Germany    
U-118  Type X-class Minelaying Submarine  Germany    
U-119  Type X-class Minelaying Submarine  Germany    
U-12  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-120  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-121  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-122  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-123  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-1233  Type IX-class Submarine  Germany  1943  
U-1234  Type IX-class Submarine  Germany  1944  
U-1235  Type IX-class Submarine  Germany    
U-1239  Type IX-class Submarine  Germany    
U-124  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-1240  Type IX-class Submarine  Germany    
U-125  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-126  Type IX-class Submarine  Germany    
U-127  Type IX-class Submarine  Germany    
U-128  Type IX-class Submarine  Germany    
U-1280  Type VII-class Submarine  Germany    
U-1282  Type VII-class Submarine  Germany    
U-129  Type IX-class Submarine  Germany    
U-13  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-130  Type IX-class Submarine  Germany    
U-131  Type IX-class Submarine  Germany    
U-132  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-133  Type VII-class Submarine  Germany    
U-134  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-135  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-136  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-137  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-138  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-139  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-14  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-140  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-141  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-142  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-143  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-144  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-145  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-146  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-147  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-148  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-149  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-15  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-150  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-151  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-152  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-153  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-154  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-155  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-156  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-157  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-158  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-159  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-16  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-160  Type IX-class Submarine  Germany    
U-161  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-162  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-163  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-164  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-165  Type IX-class Submarine  Germany    
U-166  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-167  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-168  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-169  Type IX-class Submarine  Germany    
U-17  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-170  Type IX-class Submarine  Germany    
U-171  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-172  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-173  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-174  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-175  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-176  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-177  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-178  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-179  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-18  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-180  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-181  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-182  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-183  Type IX-class Submarine  Germany    
U-184  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-185  Type IX-class Submarine  Germany    
U-186  Type IX-class Submarine  Germany    
U-187  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-188  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-189  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-19  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-190  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-191  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-192  Type IX-class Submarine  Germany    
U-193  Type IX-class Submarine  Germany    
U-194  Type IX-class Submarine  Germany    
U-195  Type IX-class Submarine  Germany    
U-196  Type IX-class Submarine  Germany    
U-197  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-198  Type IX-class Submarine  Germany  0000  
U-199  Type IX-class Submarine  Germany    
U-2  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-20  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-200  Type IX-class Submarine  Germany    
U-201  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-202  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-203  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-204  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-205  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-206  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-207  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-208  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-209  Type VII-class Submarine  Germany    
U-21  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-210  Type VII-class Submarine  Germany    
U-211  Type VII-class Submarine  Germany    
U-212  Type VII-class Submarine  Germany    
U-213  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-214  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-215  Type VII-class Submarine  Germany    
U-216  Type VII-class Submarine  Germany    
U-217  Type VII-class Submarine  Germany    
U-218  Type VII-class Submarine  Germany    
U-22  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-226  Type VII-class Submarine  Germany    
U-228  Type VII-class Submarine  Germany    
U-23  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-2321  Type XXIII-class Submarine  Germany    
U-2322  Type XXIII-class Submarine  Germany    
U-2323  Type XXIII-class Submarine  Germany    
U-2324  Type XXIII-class Submarine  Germany    
U-2325  Type XXIII-class Submarine  Germany    
U-2326  Type XXIII-class Submarine  Germany    
U-235  Type VII-class Submarine  Germany    
U-238  Type VII-class Submarine  Germany    
U-239  Type VII-class Submarine  Germany    
U-24  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-240  Type VII-class Submarine  Germany    
U-241  Type VII-class Submarine  Germany    
U-249  Type VII-class Submarine  Germany    
U-25  Type I-class Submarine  Germany  1936  
U-2501  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-251  Type VII-class Submarine  Germany    
U-2549  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-26  Type I-class Submarine  Germany  1936  
U-27  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-28  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-287  Type VII-class Submarine  Germany    
U-29  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-3  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-30  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-3001  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3008  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3009  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3010  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3011  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3012  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3013  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3014  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3015  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3016  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3017  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3019  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3036  Type XXI-class Submarine  Germany  1945  
U-3042  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3043  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3048  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3049  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3052  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3053  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3054  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3055  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3056  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3057  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3058  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3059  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3060  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3061  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3062  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3063  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-31  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-32  Type VII-class Submarine  Germany  1937  
U-33  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-331  Type VII-class Submarine  Germany    
U-332  Type VII-class Submarine  Germany    
U-333  Type VII-class Submarine  Germany    
U-334  Type VII-class Submarine  Germany    
U-34  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-35  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-3504  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3505  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3510  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3511  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3512  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3515  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3516  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3517  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3518  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3519  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3520  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3521  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3522  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3523  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3524  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3525  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3526  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3527  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3528  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3535  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3536  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3537  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3538  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3539  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3540  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3541  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3542  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-36  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-37  Type IX-class Submarine  Germany  1938  
U-373  Type VII-class Submarine  Germany    
U-38  Type IX-class Submarine  Germany  1938  
U-382  Type VII-class Submarine  Germany    
U-39  Type IX-class Submarine  Germany  1938  
U-4  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-40  Type IX-class Submarine  Germany  1938  
U-401  Type VII-class Submarine  Germany    
U-402  Type VII-class Submarine  Germany    
U-403  Type VII-class Submarine  Germany    
U-41  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-42  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-43  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-44  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-442  Type VII-class Submarine  Germany    
U-45  Type VII-class Submarine  Germany  1938  
U-452  Type VII-class Submarine  Germany    
U-453  Type VII-class Submarine  Germany    
U-454  Type VII-class Submarine  Germany    
U-459  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-46  Type VII-class Submarine  Germany  1938  
U-460  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-461  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-462  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-463  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-464  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-47  Type VII-class Submarine  Germany  1938  
U-4714  Type XXIII-class Submarine  Germany  1945  
U-48  Type VII-class Submarine  Germany  1939  
U-49  Type VII-class Submarine  Germany  1939  
U-491  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-492  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-493  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-494  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-5  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-50  Type VII-class Submarine  Germany  1939  
U-505  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-51  Type VII-class Submarine  Germany  1938  
U-52  Type VII-class Submarine  Germany  1938  
U-53  Type VII-class Submarine  Germany  1939  
U-530  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-537  Type IX-class Submarine  Germany    
U-54  Type VII-class Submarine  Germany  1939  
U-55  Type VII-class Submarine  Germany  1939  
U-559  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-56  Type II-class Submarine  Germany  1938  
U-57  Type II-class Submarine  Germany  1938  
U-575  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-576  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-577  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-578  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-58  Type II-class Submarine  Germany  1938  
U-59  Type II-class Submarine  Germany  1938  
U-6  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-60  Type II-class Submarine  Germany  1939  
U-61  Type II-class Submarine  Germany  1939  
U-62  Type II-class Submarine  Germany  1939  
U-63  Type II-class Submarine  Germany  1939  
U-64  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-65  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-66  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-67  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-68  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-684  Type VII-class Submarine  Germany    
U-685  Type VII-class Submarine  Germany    
U-686  Type VII-class Submarine  Germany    
U-687  Type VII-class Submarine  Germany    
U-688  Type VII-class Submarine  Germany    
U-689  Type VII-class Submarine  Germany    
U-69  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-7  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-70  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-71  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-72  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-73  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-736  Type VII-class Submarine  Germany    
U-737  Type VII-class Submarine  Germany    
U-738  Type VII-class Submarine  Germany    
U-74  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-745  Type VII-class Submarine  Germany    
U-746  Type VII-class Submarine  Germany    
U-75  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-751  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-752  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-754  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-76  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-77  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-78  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-79  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-8  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-80  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-81  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-82  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-821  Type VII-class Submarine  Germany  1943  
U-822  Type VII-class Submarine  Germany  1944  
U-83  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-84  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-85  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-86  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-860  Type IX-class Submarine  Germany  1943  
U-869  Type IX-class Submarine  Germany  1943  
U-87  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-88  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-89  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-9  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-90  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-908  Type VII-class Submarine  Germany    
U-91  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-92  Type VII-class Submarine  Germany  1942  
U-922  Type VII-class Submarine  Germany    
U-923  Type VII-class Submarine  Germany    
U-924  Type VII-class Submarine  Germany    
U-925  Type VII-class Submarine  Germany    
U-926  Type VII-class Submarine  Germany    
U-927  Type VII-class Submarine  Germany    
U-928  Type VII-class Submarine  Germany    
U-929  Type VII-class Submarine  Germany    
U-93  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-930  Type VII-class Submarine  Germany    
U-931  Type VII-class Submarine  Germany    
U-932  Type VII-class Submarine  Germany    
U-94  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-95  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-96  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-97  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-977  Type VII-class Submarine  Germany  1943  
U-98  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-99  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
UA  Ay-class Submarine  Germany  1938  
Unryu  Unryu-class Aircraft Carrier  Japan  1943  
Unyo  Taiyo-class Escort Carrier  Japan  1939  Search WW2DB & Partner Sites
News

Famous WW2 Quote
"We no longer demand anything, we want war."

Joachim von Ribbentrop, German Foreign Minister, Aug 1939


Support Us

Please consider supporting us on Patreon. Even $1 a month will go a long way. Thank you!

Or, please support us by purchasing some WW2DB merchandise at TeeSpring, Thank you!