NameClassCountryYear of Launch
U-1  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-10  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-100  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-101  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-1011  Type VII-class Submarine  Germany    
U-102  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-103  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-104  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-105  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-1059  Type VII-class Submarine  Germany  1943  
U-106  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-107  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-108  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-109  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-11  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-110  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-111  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-112 (Planned)  Type XI-class Submarine  Germany    
U-113 (Planned)  Type XI-class Submarine  Germany    
U-1133  Type VII-class Submarine  Germany    
U-1134  Type VII-class Submarine  Germany    
U-1135  Type VII-class Submarine  Germany    
U-114 (Planned)  Type XI-class Submarine  Germany    
U-115 (Planned)  Type XI-class Submarine  Germany    
U-116  Type X-class Minelaying Submarine  Germany    
U-117  Type X-class Minelaying Submarine  Germany    
U-118  Type X-class Minelaying Submarine  Germany    
U-119  Type X-class Minelaying Submarine  Germany    
U-12  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-120  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-121  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-122  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-123  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-1233  Type IX-class Submarine  Germany  1943  
U-1234  Type IX-class Submarine  Germany  1944  
U-1235  Type IX-class Submarine  Germany    
U-1239  Type IX-class Submarine  Germany    
U-124  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-1240  Type IX-class Submarine  Germany    
U-125  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-126  Type IX-class Submarine  Germany    
U-127  Type IX-class Submarine  Germany    
U-128  Type IX-class Submarine  Germany    
U-1280  Type VII-class Submarine  Germany    
U-1282  Type VII-class Submarine  Germany    
U-129  Type IX-class Submarine  Germany    
U-13  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-130  Type IX-class Submarine  Germany    
U-131  Type IX-class Submarine  Germany    
U-132  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-133  Type VII-class Submarine  Germany    
U-134  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-135  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-136  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-137  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-138  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-139  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-14  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-140  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-141  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-142  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-143  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-144  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-145  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-146  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-147  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-148  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-149  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-15  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-150  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-151  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-152  Type II-class Submarine  Germany  1940  
U-153  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-154  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-155  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-156  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-157  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-158  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-159  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-16  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-160  Type IX-class Submarine  Germany    
U-161  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-162  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-163  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-164  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-165  Type IX-class Submarine  Germany    
U-166  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-167  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-168  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-169  Type IX-class Submarine  Germany    
U-17  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-170  Type IX-class Submarine  Germany    
U-171  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-172  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-173  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-174  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-175  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-176  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-177  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-178  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-179  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-18  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-180  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-181  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-182  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-183  Type IX-class Submarine  Germany    
U-184  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-185  Type IX-class Submarine  Germany    
U-186  Type IX-class Submarine  Germany    
U-187  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-188  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-189  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-19  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-190  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-191  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-192  Type IX-class Submarine  Germany    
U-193  Type IX-class Submarine  Germany    
U-194  Type IX-class Submarine  Germany    
U-195  Type IX-class Submarine  Germany    
U-196  Type IX-class Submarine  Germany    
U-197  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-198  Type IX-class Submarine  Germany  0000  
U-199  Type IX-class Submarine  Germany    
U-2  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-20  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-200  Type IX-class Submarine  Germany    
U-201  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-202  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-203  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-204  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-205  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-206  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-207  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-208  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-209  Type VII-class Submarine  Germany    
U-21  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-210  Type VII-class Submarine  Germany    
U-211  Type VII-class Submarine  Germany    
U-212  Type VII-class Submarine  Germany    
U-213  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-214  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-215  Type VII-class Submarine  Germany    
U-216  Type VII-class Submarine  Germany    
U-217  Type VII-class Submarine  Germany    
U-218  Type VII-class Submarine  Germany    
U-22  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-226  Type VII-class Submarine  Germany    
U-228  Type VII-class Submarine  Germany    
U-23  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-2321  Type XXIII-class Submarine  Germany    
U-2322  Type XXIII-class Submarine  Germany    
U-2323  Type XXIII-class Submarine  Germany    
U-2324  Type XXIII-class Submarine  Germany    
U-2325  Type XXIII-class Submarine  Germany    
U-2326  Type XXIII-class Submarine  Germany    
U-235  Type VII-class Submarine  Germany    
U-238  Type VII-class Submarine  Germany    
U-239  Type VII-class Submarine  Germany    
U-24  Type II-class Submarine  Germany  1936  
U-240  Type VII-class Submarine  Germany    
U-241  Type VII-class Submarine  Germany    
U-249  Type VII-class Submarine  Germany    
U-25  Type I-class Submarine  Germany  1936  
U-2501  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-251  Type VII-class Submarine  Germany    
U-2549  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-26  Type I-class Submarine  Germany  1936  
U-27  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-28  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-287  Type VII-class Submarine  Germany    
U-29  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-3  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-30  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-3001  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3008  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3009  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3010  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3011  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3012  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3013  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3014  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3015  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3016  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3017  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3019  Type XXI-class Submarine  Germany  1944  
U-3036  Type XXI-class Submarine  Germany  1945  
U-3042  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3043  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3048  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3049  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3052  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3053  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3054  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3055  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3056  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3057  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3058  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3059  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3060  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3061  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3062  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3063  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-31  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-32  Type VII-class Submarine  Germany  1937  
U-33  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-331  Type VII-class Submarine  Germany    
U-332  Type VII-class Submarine  Germany    
U-333  Type VII-class Submarine  Germany    
U-334  Type VII-class Submarine  Germany    
U-34  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-35  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-3504  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3505  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3510  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3511  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3512  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3515  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3516  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3517  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3518  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3519  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3520  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3521  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3522  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3523  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3524  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3525  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3526  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3527  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3528  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3535  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3536  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3537  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3538  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3539  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3540  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3541  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-3542  Type XXI-class Submarine  Germany    
U-36  Type VII-class Submarine  Germany  1936  
U-37  Type IX-class Submarine  Germany  1938  
U-373  Type VII-class Submarine  Germany    
U-38  Type IX-class Submarine  Germany  1938  
U-382  Type VII-class Submarine  Germany    
U-39  Type IX-class Submarine  Germany  1938  
U-4  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-40  Type IX-class Submarine  Germany  1938  
U-401  Type VII-class Submarine  Germany    
U-402  Type VII-class Submarine  Germany    
U-403  Type VII-class Submarine  Germany    
U-41  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-42  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-43  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-44  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-442  Type VII-class Submarine  Germany    
U-45  Type VII-class Submarine  Germany  1938  
U-452  Type VII-class Submarine  Germany    
U-453  Type VII-class Submarine  Germany    
U-454  Type VII-class Submarine  Germany    
U-459  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-46  Type VII-class Submarine  Germany  1938  
U-460  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-461  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-462  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-463  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-464  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-47  Type VII-class Submarine  Germany  1938  
U-4714  Type XXIII-class Submarine  Germany  1945  
U-48  Type VII-class Submarine  Germany  1939  
U-49  Type VII-class Submarine  Germany  1939  
U-491  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-492  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-493  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-494  Type XIV-class Cargo Submarine  Germany    
U-5  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-50  Type VII-class Submarine  Germany  1939  
U-505  Type IX-class Submarine  Germany  1941  
U-51  Type VII-class Submarine  Germany  1938  
U-52  Type VII-class Submarine  Germany  1938  
U-53  Type VII-class Submarine  Germany  1939  
U-530  Type IX-class Submarine  Germany  1942  
U-537  Type IX-class Submarine  Germany    
U-54  Type VII-class Submarine  Germany  1939  
U-55  Type VII-class Submarine  Germany  1939  
U-559  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-56  Type II-class Submarine  Germany  1938  
U-57  Type II-class Submarine  Germany  1938  
U-575  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-576  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-577  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-578  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-58  Type II-class Submarine  Germany  1938  
U-59  Type II-class Submarine  Germany  1938  
U-6  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-60  Type II-class Submarine  Germany  1939  
U-61  Type II-class Submarine  Germany  1939  
U-62  Type II-class Submarine  Germany  1939  
U-63  Type II-class Submarine  Germany  1939  
U-64  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-65  Type IX-class Submarine  Germany  1939  
U-66  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-67  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-68  Type IX-class Submarine  Germany  1940  
U-684  Type VII-class Submarine  Germany    
U-685  Type VII-class Submarine  Germany    
U-686  Type VII-class Submarine  Germany    
U-687  Type VII-class Submarine  Germany    
U-688  Type VII-class Submarine  Germany    
U-689  Type VII-class Submarine  Germany    
U-69  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-7  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-70  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-71  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-72  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-73  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-736  Type VII-class Submarine  Germany    
U-737  Type VII-class Submarine  Germany    
U-738  Type VII-class Submarine  Germany    
U-74  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-745  Type VII-class Submarine  Germany    
U-746  Type VII-class Submarine  Germany    
U-75  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-751  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-752  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-754  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-76  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-77  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-78  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-79  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-8  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-80  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-81  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-82  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-821  Type VII-class Submarine  Germany  1943  
U-822  Type VII-class Submarine  Germany  1944  
U-83  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-84  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-85  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-86  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-860  Type IX-class Submarine  Germany  1943  
U-869  Type IX-class Submarine  Germany  1943  
U-87  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-88  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-89  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-9  Type II-class Submarine  Germany  1935  
U-90  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-908  Type VII-class Submarine  Germany    
U-91  Type VII-class Submarine  Germany  1941  
U-92  Type VII-class Submarine  Germany  1942  
U-922  Type VII-class Submarine  Germany    
U-923  Type VII-class Submarine  Germany    
U-924  Type VII-class Submarine  Germany    
U-925  Type VII-class Submarine  Germany    
U-926  Type VII-class Submarine  Germany    
U-927  Type VII-class Submarine  Germany    
U-928  Type VII-class Submarine  Germany    
U-929  Type VII-class Submarine  Germany    
U-93  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-930  Type VII-class Submarine  Germany    
U-931  Type VII-class Submarine  Germany    
U-932  Type VII-class Submarine  Germany    
U-94  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-95  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-96  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-97  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-977  Type VII-class Submarine  Germany  1943  
U-98  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
U-99  Type VII-class Submarine  Germany  1940  
UA  Ay-class Submarine  Germany  1938  
Unryu  Unryu-class Aircraft Carrier  Japan  1943  
Unyo  Taiyo-class Escort Carrier  Japan  1939  Search WW2DB & Partner Sites
News

Famous WW2 Quote
"All that silly talk about the advance of science and such leaves me cold. Give me peace and a retarded science."

Thomas Dodd, late 1945


Support Us

Please consider supporting us on Patreon. Even $1 a month will go a long way. Thank you!

Or, please support us by purchasing some WW2DB merchandise at TeeSpring, Thank you!